Wskazówki montażowe

Podbudowa dla powierzchni pod samochody osobowe.

- około 25 cm zagęszczonej mieszanki żwirowej lub tłuczniowej 0/32-0/45 mm
- 2,5 cm warstwa wyrównawcza z mieszanki grysu i piasku
- wypełnienie oczek kratki mieszanką ziemi i trawy - max do 1 cm poniżej górnej krawędzi kratki
Podbudowa dla powierzchni pod samochody osobowe.

Podbudowa dla powierzchni pod samochody ciężarowe.

- około 45 cm zagęszczonej mieszanki żwirowej lub tłuczniowej 0/32-0/45 mm
- 2,5 cm warstwa wyrównawcza z mieszanki grysu i piasku
- wypełnienie oczek kratki mieszanką ziemi i trawy - max do 1 cm poniżej górnej krawędzi kratki
Podbudowa dla powierzchni pod samochody ciężarowe.

Wskazówki specjalne

- Wypełnienie oczek max do 1 cm poniżej górnej krawędzi kratki.
- Elementy należy układać w odległości max 1 cm od obrzeża.
- Im lepiej przygotowana podbudowa, tym łatwiej przebiega montaż
- W przypadku pokrywania większych powierzchni zaleca się montaż co 5-10 m elementów kompensacyjnych ( w kratkach "elastic" niema takiej potrzeby)